Wat is een BV?

De besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn, en waarbij de aandelen op naam staan. De gegevens van de aandeelhouders worden bijgehouden in het aandeelhoudersregister.

Een BV heeft altijd minimaal één bestuurder en één aandeelhouder. Dat kan ook dezelfde persoon zijn. De bestuurders kunnen op naam van de BV handelen en zijn verantwoordelijk voor het beleid van de BV. De aandeelhouders hebben recht op de winst en op het kapitaal dat bij het einde van de BV overblijft.

Hoe begin ik een BV?

Een BV wordt opgericht bij een notaris. In de akte van oprichting staat wie de eerste aandeelhouders en bestuurders zijn. In diezelfde akte staan ook de statuten van de BV. In de statuten staat onder meer welke werkzaamheden de BV mag verrichten en welke rechten en plichten de bestuurders en de aandeelhouders hebben.

Ben ik privé aansprakelijk?

Nee. Een BV moet zelf haar schulden betalen en verplichtingen nakomen. Als de BV dat niet meer kan, gaat de BV failliet. Een aandeelhouder is dan niet aansprakelijk voor de schulden van de BV. Ook een bestuurder is niet aansprakelijk voor schulden van de BV. Dat is anders als er sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’.

Voorbeelden hiervan zijn:

Flex BV

De regels voor BV’s zijn per 1 oktober 2012 veranderd. Sinds de wijzigingen wordt de BV ook wel de flexibele BV of kortweg flex BV genoemd. Er is geen startkapitaal, bankverklaring en accountantscontrole meer nodig om een BV te starten. Ook zijn allerlei andere formaliteiten vervallen. Dit maakt de BV voor jou als ondernemer aantrekkelijker.

De flex BV: voordelen voor starters en zzp’ers

Voor starters en zzp’ers die nog geen BV hebben kan de BV ‘op maat’ worden gemaakt. Veel starters en zzp’ers kiezen daarom voor de flex BV. Ook reeds bestaande eenmanszaken kunnen naar een flex BV worden omgezet. Bij de oprichting van de flex BV wordt de eenmanszaak ‘ingebracht’. Dit betekent dat de flex BV eigenaar wordt van alle bezittingen en bedrijfsmiddelen van de eenmanszaak. De ondernemer heeft via de aandelen van de flex BV (nog steeds) recht op de waarde van de bezittingen en bedrijfsmiddelen.

De flex BV: voordelen voor bestaande BV’s

Ondernemers met een bestaande BV kunnen ook van de veranderde regels profiteren. Voor ondernemers die belastingvrij geld uit de BV willen halen is dit eenvoudiger geworden. Voor ondernemers die op zoek zijn naar investeerders zijn er mogelijkheden om een nieuw soort aandelen uit te geven; het is namelijk mogelijk om aandelen uit te geven mét recht op winst maar zonder zeggenschap.

Onveranderde voordelen van de BV

De voordelen die de BV al had blijven onveranderd. Zo is de BV aansprakelijk voor de schulden die het bedrijf heeft; de ondernemer is maar beperkt aansprakelijk. Daarnaast kan het fiscaal interessant zijn om te ondernemen via een BV. Het bedrijf kan op naam van de BV worden gevoerd zodat de BV zelf een bankrekening kan hebben en op eigen naam facturen kan uitsturen.